عصر زنان

سیندرلا گرایی و ازدواج

«عقده ی سیندرلا» یک سندرم و عارضه ای روانی _ رفتاری در رابطه با ازدواج است که کنایه ای منفی گرا به ساختار داستان فراگیر سیندرلا است.

به گزارش عصر زنان، بیشتر دختران جوان آرزو دارند که روزی مردی اگر نه سوار بر اسبی سفید، دست کم بر پشت فرمان یک اتومبیل آخرین سیستم از راه برسد و آنها را به عنوان همسر به شهر آرزوهای دست نیافتنی ببرد.
سیندرلا قصه ی دختری است که پس از مرگ مادر و ازدواج مجدد پدر، مورد بی مهری نامادری و خواهران ناتنی خود است و پس از مرگ پدر به صورت مستخدم بی جیره و مواجب، بار تمام کارهای سخت و سنگین و تمام نشدنی خانه را بر دوش ناتوان خود دارد. او پیوسته در این آرزو است که روزی مرد جوان شایسته ای از راه برسد و خواستار او شود و به درد و رنج او پایان دهد . این آرزو در شکلی فانتزی به واقعیت بدل می گردد.
اما «عقده ی سیندرلا» یک سندرم و عارضه ای روانی _ رفتاری است که کنایه ای منفی گرا به ساختار داستان فراگیر سیندرلا است. هرچند در دهه های اخیر نقدهای متعددی به داستان سیندرلا و تاثیرات مخرب «سیندرلا پروری» وارد شده ، اما در چند سال گذشته این انتقادها صورت جدی تری به خود گرفته و از اثرات منفی این داستان به ظاهر ساده، در رفتار فردی و روان شناسی اجتماعی به عنوان «عقده ی سیندرلا» و نوعی عارضه در تشدید وابستگی و مانعی در جهت توانمندی و اعتماد به نفس زنان و دختران یاد می شود .
منتقدان بر این باورند که همسرگزینی بر خلاف آنچه در داستان سیندرلا روایت شده، انتخابی ساده با نگرشی ظاهربینانه نیست. مسئولیت خطیری است که نیازمند تفکر، تعقل، اعتماد به نفس، شناخت کافی، آمادگی قبول مسئولیت و بلوغ فکری است و هیچ یک از این الزامات در داستان سیندرلا وجود ندارد.

شما چگونه فکر می کنید؟؟؟

– مهدیه ملک شیخی تحلیلگر مسائل اجتماعی


برچسب ها:
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است