عصر زنان

دوگانگی تعاملی و محرومیت های مضاعف سهم نابینایان

به نظر می رسد بهبود وضعیت معلولان به طور کل و نابینابان به طور خاص، در گرو کنار گذاشتن رویکردهای پزشکی، خیریه ای و صدقه ای که مستلزم متفاوت انگاری معلولان، حذف، طرد، ترحم و کمک های پراکنده موضعی و کم اثر در مورد آن ها است.

تاریخ انتشار : ۲۵-۱۲-۱۴۰۱ - ۷:۴۸
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است