عصر زنان

قضاوت بی دلیل نکنید؛

بهتر است بعضی از سوال ها را بپرسید، به جای اینکه همه جواب ها را بدانید

همه ما به شکلی خود را حق به جانب می دانیم. همه ما به شکلی فکر می کنیم که طرف مقابل متوجه درست بودن حرف ما خواهد شد.
به جای اینکه بر اساس حالت ظاهری همسرم تصمیم بگیرم، به این نتیجه رسیدم مادام که مستقیم حرفی را نزده است، روی کارش و منظورش قضاوت نکنم.

تاریخ انتشار : ۱۲-۰۲-۱۴۰۲ - ۹:۵۹
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است