عصر زنان

به بهانه ۱۸ فروردین که در تقویم ملی، روز سلامتی نامگذاری شده است؛

نگاه تبعیض آمیز به سلامت زنان

در سراسر جهان، زنان نخستین کسانی هسـتند که صبح از خواب برمی خیزند و آخرین کسانی هستند که شب به بستر می روند. چنـین زنـانی کـه خسـته و کوفته از کارند و در وهله آخر، آن هم با شرایط خاصی، می توانند به نیازهای بهداشتی خود بیندیشند. حتی در برخی از جوامع، زنان فقط زمانی می توانند به پزشک مراجعه کنند که شوهر یا پدر همراهشـان باشـد. در نتیجـه، ممکن است معالجه زنان به تأخیر افتد یا اصلاً برای معالجه اقدامی نشود.

تاریخ انتشار : ۱۷-۰۱-۱۴۰۲ - ۹:۱۳
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است