عصر زنان

دست خالی زنان کارگر با وجود مشارکت گسترده در اقتصاد کشور از گذشته تا امروز

هیچ زمان به این زن‌ها توجهی نشده است؛ هیچ طرح یا لایحه‌ای در حمایت از این ها در دستور کار قرار نگرفته است؛ وقتی مجلس و دولت‌ از مقوله‌ی «اشتغال زنان» یا «حمایت از زنان شاغل» سخن می‌گویند، منظورشان فقط زنانی‌ است که در بدنه‌ی دولت مشغول به کار هستند؛ از قوانین زایمان و شیردهی گرفته تا حمایت از امنیت شغلی و کار پاره‌ وقت؛ هیچ حمایتی از زنان کارگر نمی‌شود، حتی زنان کارگر بیمه شده در اقتصاد رسمی، چه برسد به زنان کارگری که بیمه ندارند و نامشان هیچ کجا ثبت نشده است.

تاریخ انتشار : ۰۶-۰۲-۱۴۰۲ - ۱۰:۲۸
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است