عصر زنان

مهم ترین مسائل پیش روی زنان شاغل کدامند؟

همواره برای زنان رابطه مشاغل اجتماعی و کارهای مربوط بـه خـانواده مـشکل آفـرین بوده است؛ به طوری که فشار طاقت فرسـای ایجـاد
تعادل بین خانه و کار، تعداد زیادی از مادران شاغل را یا مجبور به دست کشیدن از کار و یـا گرفتن کار پاره وقت می کند.

تاریخ انتشار : ۰۲-۰۵-۱۴۰۲ - ۱۰:۱۶
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است