عصر زنان

برده داری مدرن در قالب تجارت تن

از آنجا که بیش از نیمی از مشتریان چنین بازاری، مردان متاهل هستند، بی گمان سیاست های فرهنگی در راستای تحکیم خانواده و البته تغییر نگاه ابزاری مرد به زن می تواند آسیب ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.

تاریخ انتشار : ۲۶-۰۱-۱۴۰۲ - ۹:۳۳
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است