عصر زنان

مثلث اشتغال، خانواده و فرزندان؛

تعادل میان کار و زندگی تنها وظیفه مادران شاغل است؟

برابر کردن استانداردهای آموزشی پسران و دختران باید برابری درآمد و فرصت های کاری را نیز تامین کند، اما عملاً این اتفاق نمی افتد و وقتی که بازار کار بر حسب جنسیت تقسیم شده است، وانگهی منابع عظیمی که در آموزش زنان، سرمایه گذاری شده است، برای همیشه از بین خواهد رفت.

تاریخ انتشار : ۲۴-۱۲-۱۴۰۱ - ۹:۳۸
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است