عصر زنان

معرفی کتاب ” هزینه خشونت خانگی برای جامعه “

خشونت از سطح فرد تا ساختارها از سطح خرد تا کلان و از کف خیابان در نزاع کلامی و رفتاری دو راننده تا دعوای سران قدرت در جامعه همه و همه نشانگر وجود بحرانی در جامعه است که در چند دهه اخیر تشدید شده است.

به گزارش عصر زنان، خشونت یک بیماری اجتماعی است که در اشکال مختلف زبانی و رفتاری در جامعه بروز می‌کند. اگر این مسئله اجتماعی در یک جامعه رشد یابد اجتماع روی آرامش به خود نخواهد دید و نسلی خشن را تربیت خواهد کرد و این اساس نظم اجتماعی را تهدید می‌کند.

خشونت را فشار فیزیکی یا روانی و اجتماعی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواسته‌شان تعریف و آن را به انواعی از جمله خشونت جسمی روحی جنسی و خشونت در زبان تقسیم بندی کرده اند.

خشونت از سطح فرد تا ساختارها از سطح خرد تا کلان و از کف خیابان در نزاع کلامی و رفتاری دو راننده تا دعوای سران قدرت در جامعه همه و همه نشانگر وجود بحرانی در جامعه است که در چند دهه اخیر تشدید شده است.

خشونت خانگی به عنوان نوع خاصی از خشونت تابع علل مختلفی در جامعه است که پیامدهای ویرانگری برای فرد قربانی و جامعه دارد.
از جمله اینکه منابع خدمات عمومی و منابع متعلق به کارفرمایان را تحلیل می‌برد و رنج جسمی مالی روحی و روانی گاهاً جبران ناپذیری را برای قربانی به همراه می‌آورد.

این کتاب به یکی از جنبه‌های خشونت خانگی یعنی هزینه‌های آن برای افراد و نهادهای اجتماعی مختلف پرداخته است…

کتاب « هزینه خشونت خانگی برای جامعه » به قلم سیلویا والبی و ترجمه انسی حمیدی پیشنهادی ست که عصر زنان به شما می دهد.


برچسب ها:
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است