عصر زنان

معرفی کتاب “آزادی زنان”

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه همواره در معرض شدیدترین برخوردها قرار داشته اند. از یک سو تحت سیطره عوامل سودجوی حاکم بر جامعه بوده و از سوی دیگر مورد پرخاش و ستمگری مردان همان جامعه قرار دارند و یا به عبارت دیگر، هم کارفرمایان از آنها بهره کشی می کنند و هم در خانه ستم می بینند.

به گزارش عصر زنان، چرا به زنان ستم شده است؟ چگونه این ستم آغاز شد؟
چرا دشمنان حقوق زن این چنین قاطع می خواهند قوانین و آداب و رسومی را که نقش مساوی را در جامعه برای زنان نمی‌شناسند، پابرجا نگاه دارند؟ چه کسی سود می برد؟ چرا نیروهای اجتماعی مبارز توان آن را دارند که به فرودستی زنان پایان دهند و چگونه در مبارزه برای آزادی زنان منافع مشترک دارند؟
در این کتاب”ایولین رید” ریشه های اقتصادی و اجتماعی ستم به زنان را از اجتماع پیش از تاریخ تا سرمایه داری دوره نوین بررسی می نماید.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه همواره در معرض شدیدترین برخوردها قرار داشته اند. از یک سو تحت سیطره عوامل سودجوی حاکم بر جامعه بوده و از سوی دیگر مورد پرخاش و ستمگری مردان همان جامعه قرار دارند و یا به عبارت دیگر، هم کارفرمایان از آنها بهره کشی می کنند و هم در خانه ستم می بینند.
نا آگاهی از ریشه های این ستم باعث شده که آنان برای مقابله با آن به راه هایی به غیر از آنچه واقعیت داشته کشیده شوند.
کتاب ” آزادی زنان ” نوشته ایولین رید، ترجمه افشنگ مقصودی پیشنهادی ست که عصر زنان به شما می دهد.


برچسب ها:
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است