عصر زنان

رسانه ستیز و رسانه گریز نباشیم اما …

میزان سواد رسانه ای در میان کودکان و نوجوانان و نیز والدین در سطح قابل قبولی قرار ندارد و جای خالی طراحی مدل بومی آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان این عرصه به طور کامل احساس می شود. متاسفانه در کشورمان موضوع سواد رسانه ای به عنوان یک مسئله مطرح نیست.

تاریخ انتشار : ۲۱-۱۲-۱۴۰۱ - ۹:۵۲
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است