عصر زنان

تبعیض درد مشترک کودکان فراموش شده است؛

کودکان کار، آسیب اجتماعی، بحران ملی

علیرغم این که تلاش می شود تا از حقوق کودکان گفته و نوشته شود؛ اما به راستی این کودکان (بچه های کار) گویی نامرئی هستند و دیده نمی شوند! چراکه طی سال های اخیر به رغم فریاد جهان برای به رسمیت شناختن حقوق کودکان، کودکان کار بیشتری در این حصار نادیدنی و مرموز محصور شده اند.

تاریخ انتشار : ۰۴-۰۲-۱۴۰۲ - ۱۰:۱۸
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است