عصر زنان

اقدامات تربیتی برای تربیت درست کودکان فارغ از جنسیت

کلیشه های تبعیض جنسیتی که پیامد انواع نابرابری میان دو جنس هستند؛ به سهم خود به عامل تبعیض میان جنس‌ها بدل می‌شوند. هرچه کودک کوچک تر باشد، کم تر می تواند در برابر هجوم کلیشه‌ ها ایستادگی کند که او را وا می دارند تا به جنس دیگر صفت ها، امتیازها یا کمبود های سنتی را نسبت دهد و بدین ترتیب کودکان وادار می شوند که صفات قهرمانانه را به پسرها نسبت دهند و دخترها را تحقیر کنند.

تاریخ انتشار : ۱۵-۰۱-۱۴۰۲ - ۹:۱۰
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است