عصر زنان

معرفی کتاب “آزادی زنان”

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه همواره در معرض شدیدترین برخوردها قرار داشته اند. از یک سو تحت سیطره عوامل سودجوی حاکم بر جامعه بوده و از سوی دیگر مورد پرخاش و ستمگری مردان همان جامعه قرار دارند و یا به عبارت دیگر، هم کارفرمایان از آنها بهره کشی می کنند و هم در خانه ستم می بینند.

تاریخ انتشار : ۲۸-۰۳-۱۴۰۲ - ۱۰:۱۴
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است