عصر زنان

وقتی رنگها رنگ می بازند …

کنجکاو شدم تا آمار کودکان کار را پیدا کنم ، آن چنان مورد توجه هستند که حتی تعدادشان هم قابل شناسایی نیست و فقط این را می دانیم که روز به روز بیشتر می شوند، بررسی این موضوع نیاز به تلاش زیادی ندارد، کافی است لحظه ای پشت چراغ قرمز، شیشه دودی ماشین مان را پایین دهیم و از زیر عینک تیره مان نیم نگاهی به انبوه دستان دراز شده به سمت و سویمان بیاندازیم …

تاریخ انتشار : ۲۸-۱۲-۱۴۰۱ - ۹:۱۹
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است