عصر زنان

چالش های اجتماعی از دریچه نگاه زنان

در ایران ، آنچه بـه نـام مـسائل زنـان در عرصـه عمـومی مطـرح اسـت، بیـشتر بـر خواسته های زنان طبقه متوسط رو به بالا، مبتنی است که قادرند مـسائل خـود را در سـطح افکار عمومی مطرح کنند.

تاریخ انتشار : ۱۰-۰۵-۱۴۰۲ - ۷:۳۶
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است