عصر زنان

پل های دلهره آور برای زنان

افزودن عصاره ” چشم های خیابان ” به برنامه ریزی و طراحی شهری، فرصت هایی را برای مراقبت های نامحسوس از مکان های رها شده که ممکن است جرم و جنایت در آن ها رخ بدهد ، پدید می آورد . مردم وقتی در معرض دید هستند و یا صدایشان شنیده می شود،احساس امنیت بیشتری دارند. این یک اصل کلی است که همه توسعه های جدید باید طوری طراحی شوند که فرصت هایی را برای مراقبت طبیعی افزایش دهند.

تاریخ انتشار : ۰۹-۰۲-۱۴۰۲ - ۱۰:۳۱
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است