عصر زنان

جمعیت و زن اجتماعی؛

دیدگاه بیشتر کارفرمایان نسبت به باردار و مادر شدن زنان منفی است

چنانچه سیاست‌های جمعیتی بخواهد در جهت افزایش باروری حرکت کند، به طور قطع ضروری به نظر می رسد که در مورد احترام به حقوق زنان و تقسیم وظایف در درون خانواده بیشتر کار کند و از طریق فرهنگ سازی و گفتمان سازی به این مسئله بپردازد و باید بپذیریم در وضعیت کنونی جامعه، فقط مردان نمی‌توانند نان آور خانه باشند و نیاز است زنان در جامعه به اشتغال بپردازند؛ اما هنوز کار کردن زنان یک پدیده لوکس تلقی می‌شود و نه یک نیاز.

تاریخ انتشار : ۰۴-۰۶-۱۴۰۲ - ۹:۳۶
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است