عصر زنان

فرونشست فرهنگ عمومی

تا زمانی که نهاد‌های متولی فرهنگ با مرجعیت‌های متعدد و گاه موازی اقدام به سیاست‌گذاری مجزا کنند، شاهد عدم تعادل در سیستم اجتماعی خواهد بود، ضمن اینکه قطعا چنین اقدامات متناقضی منجر به شکاف بین نسل‌ها و گسست فرهنگی خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۲۲-۱۲-۱۴۰۱ - ۸:۳۷
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است