عصر زنان

فرجام نافرجام مصدومان نزاع خانوادگی

متاسفانه مسئله‌ای که بعضا قبح دارد، آن را پنهان نگاه می دارند، تا به اصطلاح قبح آن شکسته نشود؛ در نتیجه آموزش و مشاوره اجتماعی هم در خصوص این رخداد، تعریف نشده باقی می ماند. در آخر آسیب های ناشی از آن به مراتب شدیدتر و پیچیده تر شده و از زیر پوست جامعه به سطح جامعه آمده، لذا خسران بیشتری را موجب می شود.

تاریخ انتشار : ۲۱-۱۲-۱۴۰۱ - ۱۱:۳۶
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است