عصر زنان

چرا زنان همواره در دوراهی اشتغال و خانه داری سر درگم هستند؟

بعضى هنوز بر این باورند که زنان توانایى و شایستگى انجام مشاغل را ندارند و به سبب انعطاف پذیرى و روح حساسى که دارند، در به کارگیرى قدرت و انجام مشاغل گوناگون، از ضعف و ناتوانى برخوردارند. زنان جامعه ما در انجام مشاغل بزرگ و مدیریت هاى کلان موفقیت هایى کسب کرده اند. گرچه هنوز به اعتبار و ارزش واقعى خود نرسیده اند، اما راه را براى پیمودن و رسیدن به موفقیت پیدا کرده اند.

تاریخ انتشار : ۲۳-۰۳-۱۴۰۲ - ۱۰:۵۸
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است