عصر زنان

معلمی و دغدغه هایش

در سال های اخیر معلمان را درگیر رتبه بندی مبهمی ساخته ایم که به خیال باطل سبب رشد و ترقی و کیفیت آموزش و حرفه معلمی شود، در حالی که با وعده های افزایش حقوقی که از ثمره این نوع رتبه بندی نصیب معلمان می شود، تمرکز آنها را از روی دغدغه اصلی آنها که تربیت دانش آموزانی کارآمد است، دور ساخته و آن ها را در تکاپوی مسیر های عجیب و غریبی برای بالا و پایین کردن رتبه ها رهنمون کرده ایم.

تاریخ انتشار : ۱۲-۰۲-۱۴۰۲ - ۹:۵۱
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است