عصر زنان

حمل و نقل ایمن برای زنان؛ حلقه گمشده مدیریت شهری

بر اساس تحقیقات از آنجا که عمده کارشناسان حمل و نقل، قانون گذاران و سیاست گذاران این حوزه را مردان تشکیل داده اند، حساسیت چندانی نسبت به مسائل ویژه زنان ندارند و در واقع این مهم در نگاه آنها نامرئی و ناملموس می نماید.

تاریخ انتشار : ۲۰-۱۲-۱۴۰۱ - ۹:۲۵
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است