عصر زنان

درباره ما

در یک رویکرد کلی نگر، توانمندسازی عبارت است از قدرت بخشیدن به افراد، بدین معنی که به آنان کمک شود تا حس اعتماد به نفس را در خود تقویت و بر ناتوانی ها یا درماندگی های خود غلبه کنند.
توانمندسازی زنان از جمله رهیافت هایی است که برای ارتقای قابلیت زنان برای تغییر ساختار ها و ایدئولوژی هایی که آنها را در موقعیت‌های فرودست و فرمانبردار قرار می‌دهند، مورد نظر است. این فرایند به زنان کمک می‌کند تا دسترسی بیشتری به منابع و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند و به طور کلی بر زندگی خود نظارت بیشتری اعمال کنند تا به استقلال و خود اتکایی برسند.
به یقین جامعه ای که برای رسیدن به توسعه تلاش می کند، شرط اولیه آن تحقق عدالت اجتماعی است که این امر بدون توجه برابر به زنان و مردان و استیفای حقوق و بهبود شرایط زنان ممکن نخواهد بود.
مادامی که ساختار فرهنگی جامعه بر اصل جنس دوم بودن زن و نابرابری جنسیتی استوار است، نمیتوان زن را به جامعه وارد کرد تا با اعتماد به نفس، مطالبه گرحقوق خود به عنوان عضوی از جامعه باشد. بدیهی است هر جامعه ای که خواستار توسعه پایدار باشد، باید سرمایه انسانی را
توانمند کند و سرمایه انسانی شامل مردان و زنان است و نمی شود مردان را بدون حضور زنان به عنوان سرمایه انسانی برشمرد.
به این پرسش که زنان از چه تاریخی و با چه انگیزه ای وارد عرصه اجتماع شدند، شاید نتوان به درستی پاسخ داد. به طور کلی تاریخ زنان هنوز در پرده ای از ابهام باقی مانده و پرسش های بی جواب بسیاری در این خصوص وجود دارد.
شواهد حاکی از آنست؛ زنان در مقطع نهضت مشروطیت با فعالیت گسترده در اجتماع از طریق راه اندازی مجامع، جراید، تاسیس مدارس دخترانه و … فعالیت های اجتماعی خود را آغاز کردند.
ورود زنان به عرصه های اجتماعی نوپدید آنی و ناگهانی نبوده است؛ بلکه نتیجه تلاشی مستمر و درازمدت است.
امروزه همه دلایل را در حمایت از زنان در دست داریم. ما برای تشکیل جامعه ای مطمئن و پایدار، نیازمند هم اندیشی زنان در مسائل ملی هستیم.
رسانه ما تلاش می کند با محور قرار دادن موضوعات زنان، مسائل را از زاویه ای جز آنچه تا کنون مرسوم بوده و از دریچه نگاه آنان بنگرد.
بدیهی است امروز جامعه بیش از پیش به زنان آگاه و توانمند نیاز دارد. پرواضح است؛ زنان آگاه، مادران آگاه تر و مسئولیت‌پذیر تری نیز خواهند بود و از آنجا که اعضای جامعه مانند دانه های یک زنجیر به هم پیوسته هستند، آگاه سازی و توانمندی زنان می تواند بار مسئولیت اضافی را نیز از دوش مردان بردارد و مردان و زنان در کنار هم و بدون برتری بر یکدیگر به ایفای نقش خویش در جامعه بپردازند.
این مهم را باید بپذیریم که زن و مرد در جهان هستی مکمل یکدیگر هستند. برخلاف نظر عده ای، زنان هیچ گاه نخواسته اند، مردان کنار گذاشته شوند، بلکه آنان و بسیاری از مردان خواهان دنیایی هستند که در آن تقسیم وظایف، فرصت ها و پاداش ها میان دو جنسیت عادلانه تر باشد.
زن امروز، موجودی است که تنها در ظاهر خلاصه نمی شود و نمی خواهد ابزاری در دست دیگران باشد، بلکه خود آفرینشگر است.
آرمان امروز ما، یاری رساندن به زنان برای دستیابی به جایگاه شایسته خود از دریچه آگاهی است تا بدین گونه جهان بهتر از هر زمان دیگری در گذشته شود. به یقین این پایان مردان نیست، بلکه پایان مردسالاری است.
اعتقاد ما بر اینست که باورهای شخصی ما نباید در اقدامات و حرکت های جمعی و گروهی ما تاثیرگذار باشد، بلکه تلاش هر یک از ما حرکت در مسیر ساختن جامعه ای به دور از تعصب، سلطه گری و افراط و تفریط باشد.
ما در این رسانه معتقدیم؛ زن ایرانی در هر سنی خواه خانه دار یا شاغل، تحصیل کرده یا کم سواد، مادر باشد یا که نه، نیازمند آگاه سازی و روشنگری ست.
امیدواریم بتوانیم قدمی هر چند کوچک در این مسیر پرفراز و نشیب برداریم.

پایگاه خبری عصر زنان

شماره ثبت پروانه انتشار: ۸۹۲۳۹

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدیه ملک شیخی

تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است